TRONG MÀN SƯƠNG
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Thiên nhiên Đà Lạt thơ mộng là nhờ rừng thông. Thành phố ẩn mình giữa rừng thông trùng điệp, tạo nên một giá trị đặc trưng, riêng biệt mà chỉ Đà Lạt mới có.


EN - The nature of Đà Lạt is picturesque because of the pine forests everywhere. This city which is hidden in numerous pine forests has a specific value, it is unique to Đà Lạt.


 
TRONG MÀN SƯƠNG
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?