TRƯỜNG COUVENT
DES OISEAUX
COUVENT DES
OISEAUX SCHOOL
ĐÀ LẠT - 1968 .
 

VN - Từ năm 1934 đến 1936, trường Couvent des Oiseaux được xây dựng. Lúc đầu là vườn trẻ mẫu giáo, sau đó phát triển lên các bậc tiểu học và trung học, và đây là trường nữ trung học đầu tiên dạy chương trình Pháp. Trường còn có tên là Notre Dame du Langbian (Đức Bà Lâm Viên).


EN - From 1934 to 1936, Couvent des Oiseaux School was built. At first it was a kindergarten, then it was improved to a primary school and a high school. And it was the first school for girls that taught French. It was a so called NOTRE Dame de LangBian.


 
TRƯỜNG COUVENT DES OISEAUX
icon-clock-3
1968
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?