GA NHA TRANG
NHA TRANG RAILWAY STATION
NHA TRANG - 1957 .
 

Sau khi hoàn thành đoạn đường sắt Sài Gòn đến Ga Phú Vinh vào năm 1913, đến năm 1928, người Pháp tiếp tục khởi công làm đoạn đường sắt Nha Trang - Đà Nẵng. Đồng thời cũng triển khai thi công Ga Nha Trang. Nhà ga này khánh thành vào tháng 9-1936.


Từ năm 1940 đến 1943, người Pháp có cho làm đường sắt từ ga Nha Trang đến cảng Cầu Đá. Tuyến này chưa vượt được núi Cảnh Long (núi Chụt) thì dừng thi công, sau đó phải tháo dở toàn bộ.


 

Login

Lost your password?