HÒN CHỒNG
A NATURAL STONE SETTING
NHA TRANG - 1965 .
 

VN - Một quần thể các khối đá lớn nhỏ, đa hình, nhiều dạng, lắm kích cỡ, nằm chênh vênh, đè chồng lên nhau, hòn lớn đè lên hòn nhỏ, hòn nhỏ khơi khơi nằm trên hòn lớn…


EN - This is the sight of huge rocks on tiny rocks, with various shapes, located one after another, big ones then small ones... and vice versa.


 

Login

Lost your password?