THÁP BÀ PO NAGAR
PO NAGAR TEMPLE
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Tháp xây trên một ngọn đồi trong vùng núi Cù Lao. Phía Nam giáp sông Nha Trang, phía Tây và phía Bắc giáp núi và đồng bằng, trước mặt thì làng Cù Lao (Xóm Bóng) và biển Nha Trang. Do ảnh hưởng nhiều văn hóa Ấn Độ nên người Chiêm Thành đặt nặng sự phân biệt giai cấp. Những khu vực đền tháp chỉ dành cho các cấp tăng lữ, quý tộc nên không mở rộng cửa như đền chùa của người Việt.


EN - The temple was built on a hill in Cù Lao mountain. It lay next to Nha Trang river in the South, next to mountains and plains in the West and North. In the front it was Cù Lao village (popularly called Bóng Village) and Nha Trang sea. Due to the effects of Indian culture, the Champa had strong attention on comparison of social classes. So the zone of temples was only for monks, nobles, not for everyone, unlike pagodas in Việt Nam.


 
THÁP BÀ PO NAGAR
icon-clock-3
1957
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?