TOÀN CẢNH NHA TRANG
1968 .
 

Theo người xưa, Nha Trang vốn là tên con sông và do từ tiếng Chăm Ea Tran hay Yjatran mà ra. Khi người Pháp đánh chiếm Khánh Hòa xong, mới đặt tên thành phố như hiện nay.


 
TOÀN CẢNH NHA TRANG
icon-clock-3
1968
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?