VIỆC ĐỒNG ÁNG
NHA TRANG - 1959 .
 

Để tách hạt lúa ra khỏi bông lúa, nông dân dùng bồ đập lúa, một vật dụng được đan bằng những nan tre mỏng, người Khánh Hòa gọi là bồ thùng, người ta dùng lực đập bông lúa vào vật rắn để tách hạt lúa ra. Sau này máy suốt lúa đạp bằng chân ra đời, từ đó bồ đập lúa dần dần biến mất.


 
VIỆC ĐỒNG ÁNG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?