HỒ CON RÙA
TURTLE LAKE
SÀI GÒN - 1969 .
 

VN - Năm 1878, người Pháp cho xây dựng một tháp nước ở giao lộ Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần và Trần Cao Vân ngày nay. Tháp được xây kiên cố, khá cao, có thang hình xoắn ốc dẫn lên tới đỉnh. Ngã tư nói trên được gọi là Công trường Tháp nước (Place du Chateau d'eau). Do dân số thành phố tăng nhanh, tháp không cung cấp đủ nước nên đã bị đập bỏ vào năm 1921.


EN - In 1878, the French authority had a water tower built at the traffic circle where Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân and Võ Văn Tần streets met now. The tower was high, firmly built and had a spiral stairway to the top. This circle was called Place du Chateau d'eau (Water Place). When the city population increased beyond it capacity, it was destroyed in 1921.


Login

Lost your password?