BÌNH MINH TRÊN
BIỂN VŨNG TÀU
1982 .
 

Địa danh Vũng Tàu được ghi sớm nhất trong Tự vị Annam - Latinh (Dictionnarium Annamitico - Latinum) của Pigneau de Béhaine (tức Bá Đa Lộc) với định nghĩa là "nơi tàu đậu". Sách in năm 1772-1773.


 
BÌNH MINH TRÊN BIỂN VŨNG TÀU
icon-clock-3
1982
icon-pin
Vũng Tàu
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?