TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
NATIONAL COLLEGE OF AGRICULTURE
BẢO LỘC - 1965 .
 

VN - Những năm đầu, trường tổ chức thi tuyển vào ba hệ, đệ Ngũ, đệ Tứ và đệ Tam, sau đó trường chỉ còn 2 hệ, hệ đệ Ngũ học 5 năm và hệ đệ Tam học 3 năm. Ở cấp trung học đệ nhị cấp, mỗi lớp gồm có 3 ngành: Thủy Lâm, Canh Nông và Mục Súc, và đến niên khoá 70-71 trường có thêm ngành Công-Thôn. Các học sinh thường là dân địa phương hay đến từ nơi khác như Sài Gòn, các tỉnh miền Trung, cao nguyên hay đồng bằng sông Cửu Long.


 
TRƯỜNG QUỐC GIA NÔNG LÂM MỤC
icon-clock-3
1965
icon-pin
Bảo Lộc
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?