ĐẬP ANKROËT
ANKROËT DAM
ĐÀ LẠT - 1961 .
 

VN - Hồ Đan Kia - Suối Vàng gồm có hai hồ là hồ Đan Kia ở phía trên và hồ Suối Vàng ở dưới. Hai hồ này được tạo bởi hai đập cùng tên Ankroët chắn sông Đạ Đờng, con sông bắt nguồn từ núi Lang Bian. Cạnh hồ là một thác nước cũng mang tên thác Ankroët cao 15 thước thác này đã được Toàn quyền Pháp Decoux chọn làm nơi xây dựng nhà máy thủy điện đầu tiên của Đà Lạt vào năm 1942.


EN - Dankia - Suối Vàng lake has got 2 lakes, upward there was Dankia lake and downward Suối Vàng lake. These two lakes were formed by two dams that had the same name, Ankroët. Ankroët barred Đạ Đờng river originating in LangBian Mountain. Beside the lake there was a 15-meter-high waterfall named Ankroët, which was chosen to be the site for the first hydroelectric plant in Đà Lạt in 1942 by The Indochina Minister Decoux.


ĐẬP ANKROËT
icon-clock-3
1961
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?