ĐẬP ANKROËT
ANKROËT DAM
ĐÀ LẠT - 1961 .
 

VN - Cảnh quan vùng hồ và không gian bao quanh rất đẹp, với nhiều rừng thông, đồi cỏ. Vào cuối thế kỷ XIX, sau khi khám phá ra cao nguyên Lang Bian, bác sĩ Yersin đã đề nghị chọn vùng đất Ðan Kia quanh hồ Ðan Kia - Suối Vàng làm khu du lịch - nghỉ dưỡng, nhưng sau đó thì Ðà Lạt lại được chọn vì có nhiều ưu thế hơn.


EN - Here, the landscape and the surrounding is very nice with a lot of pine forests and meadows. In the late 19th century, after having discovered LangBian Mountain, Dr. Yersin suggested choosing Dankia zone around Dankia - Suối Vàng lake to become a tourist resort but later Đà Lạt was chosen because of its better features.


 
ĐẬP ANKROËT
icon-clock-3
1961
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?