ĐẬP NƯỚC
SUỐI VÀNG
SUỐI VÀNG DAM
ĐÀ LẠT - 1959 .
 

VN - Cái tên "Suối Vàng" do ai đặt và có từ bao giờ cho đến nay vẫn chưa ai biết. Có người kể rằng lúc trước, tại dòng suối này có nhiều vàng non sa khoáng nên mới đặt cho nó cái tên "Suối Vàng".


EN - Nobody has known who named and the time when it was named "Suối Vàng". Many people told that formely this river had gold so they called it "Gold River".


 
ĐẬP NƯỚC SUỐI VÀNG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?