THÁC GOUGAH
GOUGAH WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Thác nằm cách quốc lộ 20 khoảng 200m và cách Ðà Lạt 38km về phía Nam, là một thác đẹp và nổi tiếng của Lâm Ðồng. Thác Gougah đẹp hùng vĩ với khối lượng nước khổng lồ từ trên cao trút xuống trông nhiều màu sặc sỡ. Điều đáng tiếc là hiện nay thác này không còn nữa.


EN - The waterfall was located away from the 20th National Road at about 200m and from Đà Lạt at about 38km in the South. It is a beautiful and famous waterfall of Lâm Đồng. Gougah was miraculously beautiful because of its huge amount of colorful flows of water pouring down from up high. It's a pity that this waterfall doesn't exist anymore.


 

Login

Lost your password?