GIÁO HOÀNG
HỌC VIỆN
THÁNH PIO X
NHÌN TỪ
HỒ XUÂN HƯƠNG
ĐÀ LẠT - 1965 .
 

VN - Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X, một cơ sở tôn giáo có dáng dấp hiện đại, với chức năng thu nhận chủng sinh và đào tạo linh mục cho các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đại chủng viện được xây dựng xong vào năm 1957, do KTS Tô Công Văn. Nằm bên cạnh Đồi Cù, thấp thoáng trong vườn cây xanh, Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X là một công trình kiến trúc đẹp của thành phố Đà Lạt.


EN - St. PIO X Institute, a religious building in modern architecture, accepted Catholics to teach them to become priests for all nations in Southeast Asia. This institute was completed in 1957, designed by Architect Tô Công Văn. It lies beside Golf Hill, hidden in green trees. It is a beautiful architectural site in Đà Lạt.


 
GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN THÁNH PIO X
icon-clock-3
1965
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?