HỒ XUÂN HƯƠNG
VÀ NHÀ THỦY TẠ
XUÂN HƯƠNG LAKE
AND THỦY TẠ
ĐÀ LẠT - 1950 .
 

VN - Năm 1919, khi Hồ Lớn (Grand Lac) được tạo lập để tạo cảnh quan trung tâm Đà Lạt, KTS Hébrard cũng cho làm đảo nhỏ hình oval giữa hồ, trên có một nhà gỗ nhỏ. Đến đầu những năm 1930, nhà Thủy Tạ được xây dựng với chức năng là một câu lạc bộ thể thao dưới nước (bơi lội, thuyền chèo...)


EN - In 1919, the Great Lake (called Grand Lac in French) was created to beautify the centre of Đà Lạt. The architect Hébrard built a small oval isle in the middle of the lake, with a wooden hut on it. In the early 1930s, Thủy Tạ was built to function as a water sport centre (rowing, swimming...)


 
HỒ XUÂN HƯƠNG VÀ NHÀ THỦY TẠ
icon-clock-3
1950
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?