HỒ
HOÀNG VĂN THỤ
HOÀNG VĂN
THỤ LAKE
ĐÀ LẠT - 1963 .
 

VN - Trước đây, đây chỉ là vùng đất trũng nhỏ nằm giữa thành phố Đà Lạt, gần trường Petit Lycée, mãi tới năm 1977, nơi đây mới được đào và tạo nên hồ Hoàng Văn Thụ.


EN - Formerly, it was a dampin central Đà Lạt, near Petit Lycée (a French Primary School). In 1977, people turned it into a lake named Hoàng Văn Thụ.


HỒ HOÀNG VĂN THỤ
icon-clock-3
1963
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?