HỒ THAN THỞ
LAKE OF SIGHS
ĐÀ LẠT - 1959 .
 

VN - Hồ Than Thở là hồ đầu tiên từ thượng lưu suối Cam Ly và là một thắng cảnh nổi tiếng của Đà Lạt. Diện tích mặt hồ là 5,91ha. Lúc đầu người Pháp đặt tên hồ là Lac des Soupirs. Năm 1956 đổi tên thành hồ Than Thở. Từ năm 1975 đổi tên là hồ Sương Mai, đến năm 1990 sử dụng lại tên cũ là hồ Than Thở.


EN - It was the first lake from the upward source of Cam Ly Steam and it has been a famous sight of Đà Lạt. The surface of the lake is 5,9 hectares. At first, it was named Lac des Soupirs by The French. In 1956, it was changed to Lake of Sigh. From 1975, it had been called Sương Mai Lake (lake of Early Fog) but lastly in 1990 it got back the name of Lake of Sigh.


HỒ THAN THỞ
icon-clock-3
1959
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?