NHÀ THỦY TẠ VÀ
HỒ XUÂN HƯƠNG
THỦY TẠ AND
XUÂN HƯƠNG LAKE
ĐÀ LẠT - 1970 .
 

VN - Ban đầu chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ. Đến đầu những năm 1930, nhà Thủy Tạ được xây dựng với chức năng là một câu lạc bộ thể thao dưới nước (bơi lội, thuyền chèo...). Nhà Thủy Tạ tuy nhỏ nhưng hình dáng rất độc đáo, cấu trúc nhà sàn trên cột, hệ thống cầu nhảy ba cấp.


EN - At first, Thủy Tạ was a little wooden house. In the early 1930s, it was built to function as a water sports centre (swimming, rowing...). Although Thủy Tạ was small, it had a specific style of architecture. It was constructed like a bungalow standing on a column above water with a three-step stand.


 
NHÀ THỦY TẠ VÀ HỒ XUÂN HƯƠNG
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?