NÚI ĐỒI MỜ SƯƠNG
FOGGY HILLS
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Đà Lạt - Nơi đây cảnh vật thiên nhiên và điều kiện khí hậu đã kết hợp một cách thật hài hòa...


EN - This is Đà Lạt, where sights of nature and conditions of weather relate with charm.


 
NÚI ĐỒI MỜ SƯƠNG
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?