THÁC PRENN
PRENN WATERFALL
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Đứng dưới chân thác nhìn lên, nước từ trên cao đổ xuống như một bức màn kết bằng pha lê. Thành thác là những tảng đá lớn, vững chắc.


EN - From the bottom of the waterfall, water flows down like a curtain of sparkling jewels. The wall of the waterfall is huge and stable.


Login

Lost your password?