THUNG LŨNG
TÌNH YÊU
VALLEY OF LOVE
ĐÀ LẠT - 1973 .
 

VN - Vào những năm 30, toàn quyền Đông Dương và các cặp tình nhân người Pháp thường chọn khung cảnh này cho những buổi hẹn hò, rồi đặt tên là Vallée d'Amour. Đến thời vua Bảo Đại, vùng này được gọi là Thung lũng Hòa Bình, đến năm 1953, ông Nguyễn Vỹ - Chủ tịch Hội đồng thị xã Đà Lạt lúc bấy giờ - đã đề xuất đổi tên thành Thung lũng Tình yêu.


EN - In the 1930s, The Indochinese Authority and French lovers used to choose this place to date and they called it Vallée d'Amour. Then at King Bảo Đại's time, it was called Peace Valley. In 1953, Mr. Nguyễn Vỹ, Đà Lạt Chief of Committee suggested the name Valley of Love.


THUNG LŨNG TÌNH YÊU
icon-clock-3
1973
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?