VƯỜN RAU ĐÀ LẠT
ĐÀ LẠT VEGETABLE
GARDENS
1959 .
 

VN - Trong thời gian đầu khai phá vùng đất Đà Lạt, người Pháp đã chú ý đến sản xuất nông nghiệp. Trạm nông nghiệp đầu tiên được thành lập năm 1898 tại Dankia. Đến năm 1925, người dân mới bắt đầu trồng rau tại Đà Lạt với diện tích ban đầu chỉ một vài hecta.


EN - In early time, when the French began to exploit Đà Lạt they insisted on agricultural production. So the first agriculture station was established in Dankia in 1898. Then in 1925 Đà Lạt people began growing vegetables in a few acres of land.


 
VƯỜN RAU ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1959
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?