GIÁO HOÀNG
HỌC VIỆN
COLLÉGE
PONTIFICAL PIO X
ĐÀ LẠT - 1962 .
 

VN - Giáo hoàng Học viện Pio X được xây dựng xong vào năm 1957, đào tạo linh mục cho các nước ở Ðông Nam Á. Học viện thu nhận chủng sinh của tất cả các địa phận ở Việt Nam và của một số quốc gia khác. Chương trình học 8 năm: năm thứ nhất học tiếng La tinh và ngoại ngữ, khoa học, văn chương; 3 năm tiếp theo dành cho triết học và 4 năm còn lại cho thần học.


EN - It was established in 1957, it trained priests for nations in Southeast Asia. It accepted catholics from all over Việt Nam and some other countries. The curriculum lasted 8 years: Latin, Foreign Language, Science, Literature for the first year; Philosophy for the next 3 years; Theology for the last 4 years.


 
GIÁO HOÀNG HỌC VIỆN
icon-clock-3
1962
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?