ĐÁ BA CHỒNG
ĐÁ BA CHỒNG ROCKS
ĐỊNH QUÁN - 1957 .
 

VN - Đá Ba Chồng thuộc di chỉ văn hóa Óc Eo Phù Nam ở thềm cao nguyên Đông Nam Bộ, là tên gọi dân gian về ba hòn đá nằm chồng lên nhau khá chông chênh tưởng chừng như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào.


HÒN BA CHỒNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Định Quán
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?