BIỂN NHA TRANG
NHA TRANG BEACH
1959 .
 

VN - Sau Phan Thiết, vùng biển Nha Trang được đánh giá là nơi có nhiều cá nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam.


EN - Besides Phan Thiết, Nha Trang has been considered as the place which has the most fishes in all Western coastal provinces.


 
BIỂN NHA TRANG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?