CẢNG CẦU ĐÁ
ĐÁ BRIDGE
NHA TRANG - 1959 .
 

VN - Năm 1927 xây thương cảng Cầu Đá Nha Trang. Nhưng trước đó ở đây đã có một cầu tàu nhỏ dùng cho chiếc tàu chuyên dụng của Viện Hải học Đông Dương (nay là Viện Hải dương học) neo đậu. Sau năm 1954, cảng Nha Trang được xây dựng mới cùng với hệ thống kho chứa dầu, hệ thống đường ống dẫn dầu từ cảng vào kho.


EN - It was built in 1927. Earlier there was a bridge used as dock for ships of The Indochina Oceanography Studies (The Nha Trang Oceanography Institute now). After 1954, Nha Trang dock was newly rebuilt with petrol storage places and a system of pipes bringing petrol from the dock to the the storage places.


 
CẢNG CẦU ĐÁ
icon-clock-3
1959
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?