CẢNH ĐƯỜNG PHỐ
Ở NHA TRANG
STREET SCENE
IN NHA TRANG
1958 .
 

VN - Đường Độc Lập (nay là đường Thống Nhất) là một trong những con đường chính của Nha Trang. Bắt đầu từ ngã tư Phan Bội Châu, Phương Câu, Độc Lập, Sinh Trung và kết thúc ở khu vực Mã Vòng. Đường Phan Bội Châu là đường dẫn xuống chợ Đầm, Nha Trang.


EN - Độc Lập street (Thống Nhất street now) was one of the main streets in Nha Trang. From the crossroads of Phan Bội Châu street, Phương Câu street, Độc Lập street and Sinh Trung street, it ran to Mã Vòng zone. Phan Bội Châu street was the street leading to Đầm Market.


 
CẢNH ĐƯỜNG PHỐ Ở NHA TRANG
icon-clock-3
1958
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?