CHÙA LONG SƠN
LONG SƠN PAGODA
NHA TRANG - 1959 .
 

VN - Chùa Long Sơn được xây dựng trên núi Trại Thủy vào năm 1886, và do Thích Ngộ Chí giám sát công việc xây dựng. Khi đó chùa được gọi là Đăng Long Tự, nhưng ngôi chùa này đã bị hư hại nặng do một cơn bão nhiệt đới dữ dội 14 năm sau đó. Ngôi chùa phải dời từ trên núi xuống vị trí hiện nay và xây dựng lại vào năm 1900. Năm 1936, chùa được Hội Phật học Khánh Hòa chọn làm nơi đặt trụ sở của Hội Phật học. Năm 1940, chùa được trùng tu và mở rộng. Đến năm 1968, chùa bị hư hỏng do chiến tranh và lại được cải tạo từ năm 1971 đến năm 1975 bởi Thích Thiện Bình.


EN - Long Sơn Pagoda was built in the Trại Thủy mountain in 1886. Thích Ngộ Chí oversaw the construction of the first temple here. It was then called Đăng Long Tự, but the sanctuary was only to last 14 years before being torn down by a violent tropical storm. The temple was moved down to the present location and the reconstruction was started in 1900. In 1936, Khánh Hòa Association of Buddhist Studies selected the temple as its administrative seat. In 1940, the temple was renovated and expanded. The temple deteriorated badly in 1968 and was renovated from 1971 to 1975 by Thích Thiện Bình.


 

Login

Lost your password?