"DẪN THỦY NHẬP ĐIỀN"
BẰNG GUỒNG
ĐẠP NƯỚC
NHA TRANG - 1957 .
 

VN - Có nhiều cách để đưa nước từ thấp lên cao, đưa nước vô ruộng như gầu giai, gầu sòng... nhưng đạp guồng nước nhanh hơn, khỏe hơn và có vẻ "sạch sẻ" chân tay hơn. Có thể coi đây là loại "băng chuyền" cổ.


EN - There were many ways to fetch water to upper fields by hands through "kinds of buckets" but "water turbines" were quicker, stronger and cleaner for hands. This was considered as an ancient "conveyor".


 
GUỒNG ĐẠP NƯỚC
icon-clock-3
1957
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?