TOÀN CẢNH CHỢ ĐẦM
(HAI CHUNG CƯ A
VÀ B ĐANG XÂY DỰNG)
NHA TRANG - 1972 .
 

VN - Khi xưa, nguyên thủy chợ Đầm là một cái chợ nhỏ có từ năm 1908, do nằm ở vị trí ngay cửa sông nên có tên là chợ Cửa. Do dân cư ngày càng đông nên dự án xây chợ Đầm thay chợ Cửa được lập từ năm 1961. Vị trí chợ Đầm tròn bây giờ là Đầm Cù Huân, tên chợ Đầm cũng do đây mà có. Ngày 12-4-1969 được coi là ngày khởi công lấp đầm để xây dựng chợ, công việc san lấp này hoàn tất sau 6 tháng. Phía bên trái chợ Đầm có hai chung cư A và B xây dựng từ năm 1970 và hoàn thành vào cuối năm 1972. Toàn bộ khu chợ được khai trương và đưa vào sử dụng từ năm 1974.


EN - A long time ago in 1908 Đầm Market was a small market located at the source of the river so it was called Cửa Market (the Door Market). The population increased and Đầm Market was built on this place in 1961. The round Đầm Market was built on Cù Huân damp, so the market was called Đầm Market (damp market). April 12, 1969 was chosen to be the date to fill up the damp and it was accomplished 6 months later. On the left side there two blocks of flats built in 1970 and completed in late 1972. The whole market site was upgraded and brought into use in 1974.


TOÀN CẢNH CHỢ ĐẦM
icon-clock-3
1972
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?