ĐÈO RÙ RÌ
RÙ RÌ PASS
NHA TRANG - 1960s .
 

Đèo nằm trên đỉnh Hòn Khô, cao chừng 84m. Ðèo chỉ dài chừng hai cây số, uốn chữ chi, nhiều chỗ khúc quanh rất gấp, nên trông thì đẹp mắt, song rất nguy hiểm khi lên cũng như khi xuống đèo.


Sau này, đèo Rù Rì không còn lưu thông nữa vì đã có hai con đường thay thế, đường Cải Lộ Tuyến và đường ven theo biển, đi qua Bãi Tiên, vòng qua Hòn Khô gặp QL1A tại Lương Sơn.


 

Login

Lost your password?