HÒN CHỒNG
A NATURAL STONE SETTING
NHA TRANG - 1959 .
 

VN - Hòn Chồng - Hòn Vợ, tên một quần thể thắng cảnh nổi tiếng bên bờ vịnh Nha Trang, thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước.


EN - Hòn Chồng, Hòn Vợ (Husband and Wife Stone) has been a famous sight area in Nha Trang Bay. It was at Hòn Chồng Village, Vĩnh Phước District, Nha Trang.


 

Login

Lost your password?