NHÀ THỜ
CHÁNH TÒA NHA TRANG
THE CETHEDRAL
OF NHA TRANG
1959 .
 

VN - Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang, trước đây là nhà thờ Giáo xứ Nha Trang được xây dựng từ đầu năm 1928 bởi Linh mục Louis Vallet, người Pháp, thuộc Hội Truyền giáo nước ngoài Paris (MEP). Ngày 14-5-1933, nhà thờ được khánh thành. Nhà thờ được xây trên một ngọn núi nhỏ cao 12m, do đó mà nhà thờ còn có tên là nhà thờ Núi. Nhà thờ có chiều dài 39m, và rộng 19,4m (tính cả hành lang hai bên). Tháp chuông cao 31m như chúng ta thấy ngày nay chỉ bắt đầu được xây từ ngày 1-4-1935 và hoàn thành sau 4 tháng. Khu nhà phụ dài 28m nối liền với nhà thờ. Tên gọi nhà thờ Đá Nha Trang khiến người ta lầm tưởng rằng nhà thờ được xây bằng đá. Thực ra, tường, cột cũng như nền nhà thờ đều bằng xi măng nhưng có màu xám trông như đá.


EN - The Cethedral of Nha Trang, previously the church of Nha Trang parish, was built by Father Louis Vallet, a French missionary of the MEP, between 1928 and 1933, the year the church was inaugurated. Set on top of a 12m high hill above the city, the Cathedral was commonly called the Mount-church (Nhà thờ Núi). Measuring 39m by 19,4m, the church was built of grey concrete that looks like stone, its tower, 31m high, was built in April 1, 1935 and completed 4 months later. A construction of 28m large was added then. The name "Stone Cathedral" made people think that the cathedral was made of stone but it was really built by grey concrete.


 
NHÀ THỜ CHÁNH TÒA NHA TRANG
icon-clock-3
1959
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?