NHÀ THỜ GIÁO XỨ
DỤC MỸ - NINH HÒA
THE CHURCH OF
DỤC MỸ PARISH
NHA TRANG - 1963 .
 

VN - Năm 1957, Linh mục Nguyễn Văn Nghi cùng với chừng 1.000 giáo dân ở nhiều nơi về Dục Mỹ làm ăn sinh sống. Ban đầu Ngài cho xây một nhà nguyện gồm 5 gian, 2 chái. lợp tranh vách đất. Đến 15-8-1958 Linh mục Nguyễn Văn Nghi tiến hành xây dựng lại ngôi thánh đường mới và hoàn thành vào tháng 8-1960.


EN - In 1957, Father Nguyễn Văn Nghi with about 1.000 catholics from many places gathered in Dục Mỹ to live. At first, the priest built a monastery consisting of 5 houses and 2 wings of soil walls and thatched roofs. On August 15, 1958, the priest rebuilt it into a church and it was completed in August 1960.


 
NHÀ THỜ GIÁO XỨ DỤC MỸ
icon-clock-3
1963
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?