TƯỢNG PHẬT
QUAN ÂM
Ở ĐÈO RÙ RÌ
NHA TRANG - 1969 .
 

Năm 1967, Giáo hội nhận thấy trên trục lộ giao thông Quốc lộ 1 - đường sắt và đường bộ tại đèo Rù Rì là khá hiểm trở và thường xảy ra tai nạn.


Hòa thượng Thích Trí Thủ, lúc bấy giờ là Giám viện Phật Học viện Hải Đức Nha Trang, quyết định tôn trí tượng đài Bồ tát Quán Thế Âm trên đỉnh đồi nằm giữa đường đèo quanh co.


Việc xây dựng thì do Hòa thượng Thích Thiện Bình điều hành xây dựng. Công trình sau gần 3 năm kiến tạo được khánh thành vào ngày 19-2-1969 dưới sự chứng minh của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ.


 
TƯỢNG PHẬT QUAN ÂM Ở ĐÈO RÙ RÌ
icon-clock-3
1969
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?