SÔNG CÁI NHA TRANG
NHÌN TỪ
NÚI SINH TRUNG
1968 .
 

VN - Đứng trên núi Sinh Trung, nhìn ra tứ phía, ta thấy cảnh đẹp lạ thường. Tất cả thành phố Nha Trang đã thu gọn vào tầm mắt, rồi biển cả nhấp nhô sóng gợn, cửa Cù Huân, xóm Cù Lao, Tháp Bà...


EN - From Sinh Trung top, looking around, the sight was magnificent. Nha Trang City is wholly in your eyesight and also the wavy sea, Cù Huân river source, Cù Lao village, Po Nagar temple etc...


 
SÔNG CÁI NHÌN TỪ NÚI SINH TRUNG
icon-clock-3
1968
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?