TU VIỆN LA SAN
LA SALLE MONASTERY
NHA TRANG - 1962 .
 

VN - Xây dựng từ năm 1932 và hoàn thành năm 1933 tại địa điểm do Sư Huynh Simon Hòa đề nghị. Tu viện La San chuyên về ngành giáo dục. Viện gồm hai dãy nhà kiến trúc đồ sộ xây bằng gạch làm sơ-tập-viện và tập-tu-viện nằm trên ngọn đồi La San (đối diện với tu viện dòng Phanxicô), đây là nơi đào tạo các Sư Huynh tương lai.


EN - It was built in 1932 and completed in 1933 at the location where Priest Simon Hòa recommended. La Salle Monastery was for education. The monastery consisted of two massive buildings of bricks to make one pre-training monastery and one training monastery on La Salle Hill (opposite Saint Francisco Monastery). This was the place that trained priests.


 
TU VIỆN LA SAN
icon-clock-3
1962
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?