CẦU MỐNG Ở
THÁP CHÀM
MỐNG BRIDGE IN
THÁP CHÀM
NINH THUẬN - 1959 .
 

VN - Cầu Mống bắc qua sông Dinh (sông Cái) thuộc địa phận phường Bảo An, Tháp Chàm, Ninh Thuận.

EN - Mống bridge across Dinh river (Cái river) was located in Bảo An ward, Tháp Chàm, Ninh Thuận.


 
CẦU MỐNG Ở THÁP CHÀM
icon-clock-3
1959
icon-pin
Ninh Thuận
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?