ĐỀN HÙNG VƯƠNG
KING HÙNG TEMPLE
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Năm 1929, người Pháp cho xây dựng Temple Du Souvenir để làm nơi tưởng niệm những người Việt Nam đi lính cho Pháp bị chết trong Đệ Nhất Thế Chiến. Temple Du Souvenir có đường nét kiến trúc giống như đền thờ và lăng tẩm Huế (Thế Miếu). Trên lầu là thư viện Société Des Etudes Indochinoises khá rộng lớn.


EN - In 1929, the French built Temple Du Souvenir, the place to commemorate Vietnamese soldiers in French Troups died in The First World War. Temple Du Souvenir got the style of architecture like temples in Huế. Upstairs there was a large library named Société Des Etudes Indochinoises (Indochinese studies Society).


 
ĐỀN HÙNG VƯƠNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?