TRỤ SỞ QUỐC HỘI
VÀ CÔNG TRƯỜNG
LAM SƠN
SÀI GÒN - 1968 .
 

VN - Năm 1898, Nhà hát Thành phố bắt đầu được xây dựng và hoàn thành hai năm sau đó. Nhà hát mở cửa lần đầu tiên vào ngày 17-1-1900. Năm 1944, Nhà hát Thành phố bị máy bay Đồng minh ném bom làm khán đài và sân khấu đều sụp đổ. Năm 1955, Nhà hát được tu bổ lại. Từ năm 1956 dùng làm trụ sở Quốc hội Sài Gòn. Đến năm 1964 đổi thành Nhà Văn Hóa, nhưng năm 1965 trở lại làm trụ sở Quốc hội Sài Gòn, năm 1967 là trụ sở của Hạ Nghị Viện. Sau năm 1975, Nhà hát được trả lại chức năng ban đầu của nó là tổ chức biểu diễn nghệ thuật.


EN - In 1898, it was built and accomplished two years later. It was first open on January 17, 1900. In 1944 it was damaged by bombing of alien planes, the stand and the stage were demolished. It was rebuilt in 1956. Sài Gòn National Committee Hall was used as the headquarter, and in 1964 it was used as Culture House. In 1965 it was used as the headquarter of Sài Gòn Committee. In 1967 it was used as House of Commons. After 1975, it was used to perform art.


 
TRỤ SỞ QUỐC HỘI VÀ CÔNG TRƯỜNG LAM SƠN
icon-clock-3
1968
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?