TÒA ĐÔ CHÍNH
THE TOWN HALL
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Cùng với Nhà hát Thành phố, Tòa Đô Chính là hai điểm kết của hai đại lộ quan trọng của khu vực trung tâm thành phố, đại lộ Nguyễn Huệ và đại lộ Lê Lợi.


EN - The Town Hall was located at the linking point of 2 important boulevards in the city centre: Nguyễn Huệ boulevard and Lê Lợi boulevard.


 
TÒA ĐÔ CHÍNH
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?