CẢNG SÀI GÒN
SÀI GÒN PORT
1960s .
 

VN - Sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, năm 1860 Pháp cho mở cảng Sài Gòn. Đây là cảng quan trọng với người Pháp vì để phục vụ đánh chiếm Nam kỳ. Cảng Sài Gòn là nơi vận chuyển khí tài quân sự cung cấp cho lính Pháp ở Việt Nam, đồng thời là nơi chuyên chở về Pháp những tài nguyên khai thác được ở Việt Nam.


EN - After conquering Sài Gòn in 1859, the French authority built Sài Gòn Port in 1860. This was important to the French conquest because it served as a springboard to Cochinchina. The Sài Gòn Port helped transport weapons and military supplies to French troops in Việt Nam and send products from Việt Nam to France.


 
CẢNG SÀI GÒN
icon-clock-3
1960s
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?