VIỆN BẢO TÀNG
THE NATIONAL MUSEUM
SÀI GÒN - 1961 .
 

VN - Nằm trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, trên vị trí cũ của Dinh Tân Xá. Xây dựng từ năm 1926 đến 1928 với mục đích ban đầu là làm nhà triển lãm lúa gạo. Sau đổi làm bảo tàng trưng bày (vừa là nơi nghiên cứu) về nhân chủng học, khảo cổ học và dân tộc học ở Việt Nam và các nước lân cận, lấy tên là Blanchard de la Brosse.


EN - It was located in the Botanical Garden, replaced to the old Tân Xá Palace. It was built from 1926 to 1928 with the purpose of a place to exhibit rice plants. Then it changed into an exhibition museum as well as a research place on anthropology, archeology, ethnography of Việt Nam and some nearby countries, named Blanchard de la Brosse.


 
VIỆN BẢO TÀNG
icon-clock-3
1961
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?