TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

HÀNG KHÔNG
BƯU CHÍNH:
CON RỒNG VÀ
CÁ HÓA LONG


 
Tên bộ tem:Hàng không bưu chính: Con Rồng và Cá hóa long
Loại tem:Máy bay
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng 50 xu
Ngày phát hành:03/09/1952
Phương pháp in:Khắc thép
Loại giấy:Tráng keo măt sau
Nơi in:Thomas De La Rue Londres
Thông tin khác:Bộ tem được phát hành thành tập kỷ niệm để giúp đỡ quỹ Tổ chức Triển lãm bưu hoa Liên Á (PNAPEX) tại Manila - Philippines.
 
1952-09-03-a-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-con-rong-va-ca-hoa-long

Con Rồng

Scott:C5-C9
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):40 x 25, 25 x 40
1952-09-03-b-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-con-rong-va-ca-hoa-long

Con Rồng

Scott:C5-C9
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):40 x 25, 25 x 40
1952-09-03-c-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-con-rong-va-ca-hoa-long

Con Rồng

Scott:C5-C9
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):40 x 25, 25 x 40
1952-09-03-d-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-con-rong-va-ca-hoa-long

Con Rồng

Scott:C5-C9
Giá mặt (VNĐ): 90 xu
Kích thước (mm):40 x 25, 25 x 40
1952-09-03-e-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-con-rong-va-ca-hoa-long

Cá hóa long

Scott:C5-C9
Giá mặt (VNĐ):3 đồng 70 xu
Kích thước (mm):40 x 25, 25 x 40

Login

Lost your password?