TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

HOÀNG HẬU
NAM PHƯƠNG


 
Tên bộ tem:Hoàng hậu Nam Phương
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):2 đồng 30 xu
Ngày phát hành:15/08/1952
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad, Paris, Pháp
 
1952-08-15-a-A03-tem-vnch-hoang-hau-nam-phuong
Scott:14
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):25 x 29
1952-08-15-b-A031952-08-15-a-A03-tem-vnch-hoang-hau-nam-phuong
Scott:15
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 29
1952-08-15-c-A031952-08-15-a-A03-tem-vnch-hoang-hau-nam-phuong
Scott:16
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):25 x 29

Login

Lost your password?