TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

LIÊN HIỆP
VIỄN THÔNG
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Liên hiệp Viễn thông Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):1 đồng
Ngày phát hành:24/08/1952
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Thomas De La Rue Londres
 
1952-08-24-A04-tem-vnch-lien-hiep-vien-thong-quoc-te-uit
Scott:17
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 40

Login

Lost your password?