TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1955 .

DI CƯ


 
Tên bộ tem:Di cư
Số mẫu:6
Tổng giá mặt tem (VNĐ):166 đồng 50 xu
Ngày phát hành:11/10/1955
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Brune Blvd. Paris, Pháp
 
1955-10-11-a-A09-tem-vnch-di-cu
Scott:30
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng
1955-10-11-b-A09-tem-vnch-di-cu
Scott:31
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng
1955-10-11-c-A09-tem-vnch-di-cu
Scott:32
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng
1955-10-11-d-A09-tem-vnch-di-cu
Scott:33
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng
1955-10-11-e-A09-tem-vnch-di-cu-chien-dich-huynh-de
Scott:34
Giá mặt (VNĐ):35 đồng
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng
1955-10-11-f-A09-tem-vnch-di-cu
Scott:35
Giá mặt (VNĐ):100 đồng
Kích thước (mm):52 x 31
Họa sĩ thiết kế:Trần Kim Hùng

Login

Lost your password?