TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

CỘNG HÒA
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Cộng hòa Việt Nam
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):8 đồng
Ngày phát hành:26/10/1956
Ngày hết hạn:31/03/1964
Phương pháp in:Ống đồng 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Bộ Tài chính Nhật (Tokyo)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Kỷ niệm Đệ nhất Chu niên CHVN Đề tài: "Khóm trúc" trích trong bức tranh "Viêm Uy Kinh Tiết"
 
1956-10-26-a-A12-tem-vnch-cong-hoa-viet-nam-khom-truc

Cây Trúc

Scott:55
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ngô Công Hồ (Đài Loan)
1956-10-26-b-A12-tem-vnch-cong-hoa-viet-nam-khom-truc

Cây Trúc

Scott:56
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ngô Công Hồ (Đài Loan)
1956-10-26-c-A12-tem-vnch-cong-hoa-viet-nam-khom-truc

Cây Trúc

Scott:57
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ngô Công Hồ (Đài Loan)
1956-10-26-d-A12-tem-vnch-cong-hoa-viet-nam-khom-truc

Cây Trúc

Scott:58
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ngô Công Hồ (Đài Loan)

Login

Lost your password?