TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

CÔNG THỰ
BƯU ĐIỆN
(có in đè)


 
Tên bộ tem:Công thự Bưu điện (có in đè)
Loại tem:In đè
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):4 đồng 50 xu
Ngày phát hành:06/08/1956
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Thông tin khác:In đè chữ "Công-thự Bưu-điện" màu đen lên bộ tem "Công-thự Bưu-điện", Scott 36-38.
 
1956-08-06-a-A10
Scott:51
Giá mặt (VNĐ): 60 xu
Kích thước (mm):29 x 24
1956-08-06-b-A10-tem-vnch-cong-thu-buu-dien
Scott:52
Giá mặt (VNĐ): 90 xu
Kích thước (mm):29 x 24
1956-08-06-c-A10-tem-vnch-cong-thu-buu-dien
Scott:53
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):29 x 24

Login

Lost your password?